© 2018 door Dennis Hoogeveen Consultancy en Dovenschap. 

wdd@dovenschap.nl

  • Website
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Werkgroep Werelddovendag 2019 - Zwolle
De werkgroep bestaat uit 5 mensen. De werkgroep is vertegenwoordigd door twee medewerkers van Dennis Hoogeveen Consultancy en drie vrijwilligers vanuit Dovenschap. Hieronder kunt u lezen wie in de werkgroep zitten.​

Jos de Winde

In haar jonge jaren was zij bestuurslid van de Amsterdamse jongerenclub Lieverdjes. Van daar uit stroomde ze door naar de Jongerencommissie (huidige SBNDJ), waar zij ook bestuurslid was en vrijwilligerswerk deed. Een korte tijd zat zij ook bij de toen nog jonge Dovenschap. Daarna richtte zij zich volledig op de combinatie van moederschap en werk.

Nu haar dochters lekker eigenwijs hun gang gaan, heeft Jos weer zin om allerlei soorten vrijwilligerswerk op te pakken, waaronder de werkgroep WDD. Jos werkt bij de Universiteit van Amsterdam als facilitair evenementencoördinator.

Dennis Hoogeveen

Voordat hij begon met DHC was hij docent Nederlands en werkte hij een tijdje op de Guyotschool voor VSO in Haren. Daarna werkte hij een tijdje in België en Denemarken. Door zijn vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld Lonely City, de Stichting Clubhuis voor Doven Groningen, European Union of the Deaf Youth heeft hij veel ervaring opgedaan in het organiseren van evenementen.

Machiel de Zoete

In mijn jeugd deed ik veel vrijwilligerswerk, zoals sociaal en welzijn, vormingswerk en in het bestuur van dovensport. Van vrijwilligerswerk heb ik mijn beroep van gemaakt. Vanuit Rotterdam naar Den Haag, van Den Haag naar Amsterdam. In elke stad was ik actief in de dovenwereld. In de SWDA (Amsterdamse dovenclubhuis) deed ik van alles. Momenteel werk ik met dove ouderen in de Amsterdamse Flevohuis, daarnaast ben ik een ambulante begeleider. Nu mijn kinderen groot zijn, heb ik weer zin in projecten voor doven en slechthorenden, zoals woonproject van 60+ Life in Amsterdam. 

Rob Struik

Rob zit, net als in 2018, namens Dovenschap in de werkgroep voor WDD.
De ervaringen van vorig jaar neemt hij nu mee. Hij is al enige jaren
bestuurslid bij JCT en daar draait hij ook mee in de organisatie van
de jaarlijkse theaterkampen. Naast zijn rol als vertegenwoordiger van
Dovenschap zal hij dit jaar ook de vrijwilligerscoördinatie op zich
nemen. Rob woont in Zwolle, dat gaf hem mede de aanleiding om nogmaals
in de werkgroep te gaan.

Yannick Bal

Yannick is in oktober 2017 begonnen als projectleider bij DHC. Doordat DHC steeds meer projecten kreeg, werd het tijd om een aantal taken over te dragen. Yannick studeert op dit moment Sportmanagement. Verder zit Yannick in het bestuur van GDVV Martinistad, een Groningse voetbalvereniging voor doven en slechthorenden. Naast zijn bestuurswerk doet hij ook vrijwilligerswerk voor Dovenschap. Binnen Dovenschap is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie.