© 2018 door Dennis Hoogeveen Consultancy en Dovenschap. 

wdd@dovenschap.nl

  • Website
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Wat is Dovenschap?
Dovenschap is de penvoerder van de Werelddovendag. Soms organiseert Dovenschap zelf de Werelddovendag, soms besteedt Dovenschap dit uit aan een externe organisatie. Maar waarom is Werelddovendag zo belangrijk voor Dovenschap en wat doet Dovenschap allemaal naast de Werelddovendag?

Organisatie

Dovenschap is een vereniging met organisatieleden en individuele leden. De leden kiezen om de 3 jaar een nieuw bestuur die zorg draagt voor het uitvoeren van de activiteiten van Dovenschap. Ieder lid heeft een stem in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Missie

Dovenschap behartigt de belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap. Maatschappelijke gelijkwaardigheid en toegankelijkheid worden bereikt door:

  • een actieve houding aan te nemen tegenover sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

  • (mede)zeggenschap over wet- en regelgeving

  • wetenschappelijk onderzoek

  • aangepaste producten en diensten

  • Empowerment (versterken van verantwoordelijkheid, zeggenschap en deskundigheid) van doven

 

Visie

Dovenschap streeft naar een maatschappij waarin doven worden gezien als zelfbewuste en betrokken burgers die dezelfde rechten, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en levenskwaliteit moeten hebben als iedereen.

Werelddovendag

Voor Dovenschap is de Werelddovendag een paradepaardje. Onder auspiciën van het bestuur wordt de Werelddovendag georganiseerd als dé kans om de dovengemeenschap in het zonnetje te zetten. Dit is ook een kans om thema’s - waar Dovenschap vaak mee te maken heeft - aandacht te geven. Politici worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Werelddovendag is dus niet alleen maar een feestdag, het is ook een kans om de positie van de Nederlandse dovengemeenschap aan te kaarten.