© 2018 door Dennis Hoogeveen Consultancy en Dovenschap. 

wdd@dovenschap.nl

  • Website
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Wat is Dennis Hoogeveen Consultancy?

Dovenschap besteedt soms de organisatie van de Werelddovendag uit aan externe organisaties. In het verleden is dit vooral de aangesloten Welzijnsorganisaties geweest, maar in de loop van jaren is dit verder uitgebreid naar landelijke organisaties of bedrijven. Dit jaar is Dennis Hoogeveen Consultancy (DHC) aan de beurt.

De drie pijlers van Dennis Hoogeveen Consultancy

DHC is een éénmanszaak die zich voornamelijk richt op het verbeteren van de positie van doven en de Nederlandse Gebarentaal. Dit doet DHC middels drie pijlers: toegankelijkheid, projectmanagement en trainingen.

Om toegankelijkheid voor doven en slechthorenden te verbeteren regelt DHC vertalingen van geschreven en gesproken Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast is Dennis ook een Dove tolk en bevindt hij zich in verschillende situaties om daar voor toegankelijkheid te zorgen.

Binnen projectmanagement verzorgt DHC vaak fondsenwerving of voeren wij projectideeën uit. Hiervoor werken we vaak samen met andere stichtingen of verenigingen. We zijn goed in het betrokken zijn bij een project van A tot Z.

Tenslotte geloven we 100% in een leven lang leren, zeker als je doof bent. DHC verzorgt trainingen in de Nederlandse taal, bestuurswerk, vrijwilligerswerk, mensenrechten en nog veel meer. Daarnaast is DHC ook een erkende aanbieder van nascholingen geregistreerd bij het RTGS.

Visie

In al het werk van DHC zijn een aantal dingen voor ons erg belangrijk. We doen aan deafconomy: het betrekken van andere dove professionals bij ons werk. Wij doen geen designwerk, dus schakelen we dove designers in. We zijn geen gebarentaaldocenten, dus schakelen we dove NGT-docenten in. Bij het samenwerken met andere professionals doen we aan empowerment, we steunen elkaar in ons werk.

Wie zijn wij?

Dennis Hoogeveen: Voordat hij begon met DHC was hij docent Nederlands en werkte hij een tijdje op de Guyotschool voor VSO in Haren. Daarna werkte hij een tijdje in België en Denemarken. Door zijn vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld Lonely City, de Stichting Clubhuis voor Doven Groningen, European Union of the Deaf Youth heeft hij veel ervaring opgedaan in het organiseren van evenementen.

Yannick Bal: Yannick is in oktober 2017 begonnen als projectleider bij DHC. Doordat DHC steeds meer projecten kreeg, werd het tijd om een aantal taken over te dragen. Yannick studeert op dit moment Sportmanagement.